§  Analyse: kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken.

§  Bewustwording: het effect van media ervaren en begrijpen.

§  Gedrag: inzicht krijgen in eigen mediagedrag.

§  Dialoog: praten over media, thuis en in de klas.

§  Creatie: zelf media kunnen inzetten, maken en delen.

 

Groep 7

*    De kinderen zijn zich bewust van de kosten van bijvoorbeeld een abonnement voor mobiele telefoon (verantwoord gebruik en veiligheid /mediabewustzijn)

*    De kinderen weten wat ze kunnen doen als cyberpesten voorkomt (verantwoord gebruik en veiligheid &mediabewustzijn)

*    De kinderen ontwikkelen hun informatie- en strategische vaardigheden.

*    De kinderen maken een digitale presentatie (praktische vaardigheden)

*    De kinderen maken een eigen startpagina (praktische vaardigheden)

*    De kinderen leren over profielsites en privacy (verantwoord gebruik en veiligheid)

*    Zelf media kunnen inzetten, maken en delen (creatie)

*    Weten hoe media tot stand komt(verantwoord gebruik en veiligheid & mediabewustzijn)

*    Kinderen kennen de basisbegrippen van Photoshop en kunnen een reclame poster maken (creatie)

*    Bewust zijn dat je door de content die je uitdraagt een bepaald imago krijgt. (Gedrag)

*    Kinderen weten wat een doelgroep is (analyse)

*     

Groep 8

*    De kinderen worden zich bewust van verschillende media (boek en film) en leren deze te vergelijken en hun mening hierover te geven(mediabewustzijn)

*    De kinderen denken na over hun eigen mediagedrag en leren dit verwoorden (mediabewustzijn)

*    Veiligheidsinstellingen kunnen hanteren op gebied van Sociale Media en wachtwoordgebruik (analyse)

*    Weten wat nieuwswaarde is, bron op waarde schatten (analyse)

*    Kinderen kunnen enkele risico's noemen van communicatie via sociale media. Bijvoorbeeld dat je je onbegrepen voelt of zelfs cyberpesten. (Gedrag)

*    Kinderen kunnen een webpagina maken met Yurls. (creatie, informatie vaardigheden)

*    Ouders en kinderen in gesprek brengen over media en de digitale belevingswereld van de kinderen (verantwoord gebruik en veiligheid /mediabewustzijn)