Archetypes 

 

Bron: www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden

Groep: groep 8 hoogbegaafden

Doelen:

*    De kinderen maken een digitale presentatie (praktische vaardigheden)

*    Zelf media kunnen inzetten, maken en delen (creatie)

*    Weten hoe media tot stand komt(verantwoord gebruik en veiligheid & mediabewustzijn)

*    Kinderen leren werken met de App Augument. Dit is een gratis app te downloaden in de app store.

Omschrijving App
Augment is een mobiele applicatie waarmee de kinderen visualiseren met 3D

-modellen in Augmented Reality, virtuele personages en voorwerpen geïntegreerd in real-time situaties in hun eigen omgevingplaatsen. Augment.

 Lesomschrijving De zoektocht van de held:

In dit project zul je leren over de twaalf stappen van een Heldenverhaal. Maar eerst zul je leren over de vaste personages - de archetypes - die altijd in een Heldenverhaal voorkomen. Zodra je de structuur en de opzet van een Heldenverhaal kent, ben je in staat om je eigen heldenverhaal uit te werken, door invulling te geven aan de twaalf vaststaande stappen en omschrijvingen te maken van de personages (de archetypes) die in je verhaal voorkomen. 

Archetypes zijn ‘vaststaande’ karakters of personages die je terug vindt in de mythologie, religie en volksverhalen uit verschillende culturen. Voorbeelden van archetypes zijn: - De held op zijn zoektocht - De bode, die de held oproept om de zoektocht / het avontuur aan te gaan - De wijze (oude) man of vrouw (de mentor), die de held advies en/of (magische) cadeaus geeft - De schaduwfiguur, de vijand van de held - De hulpjes van de schaduwfiguur, die de held tegenwerken - De misleider, waarvan onduidelijk is of hij/zij nu voor of tegen de held is - De vriend(en) van de held, die de held bijstaat bij de tocht. 

 

Les downloads:
Lesbrief download hier>
Lesbrief de zoektocht van de held download hier>

Augment App: hier>

iBooks Author: hier>