Lessen:

WhatsUpp

Bron: pakket Stop Cyberpesten van Nel Broothaerts
Groepgroepgroep 7/8
Doelen: 
Analyse: kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken.
Bewustwording: het effect van media ervaren en begrijpen.
Gedrag: 
- inzicht krijgen in eigen mediagedrag.
- De kinderen denken na over hun eigen mediagedrag en leren dit     verwoorden (mediabewustzijn)
- Kinderen kunnen enkele risico's noemen van communicatie via sociale media. Bijvoorbeeld dat je je onbegrepen voelt of zelfs cyberpesten. 

Materiaal:
De lesbeschrijving klik hier

De  enquête klik hier

Werkblad groepsactiviteit klik hier 

Start filmpje les 1: ' Pesten op internet'  klik hier

Afsluiting filmpje